Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce doradztwo metodyczne konferencje szkolenia konkursy galeria kontakt

 

Doradztwo metodyczne


Zadania nauczyciela- doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;

 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

Teren objęty doradztwem

Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki.
 

Doradcy metodyczni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku


Doradcy metodyczni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Anna Adamiak – nauczyciel polonista w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku, od 12 lat doradca metodyczny z języka polskiego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli, szkolny organizator rozwoju edukacji, koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, czynny egzaminator egzaminu maturalnego, ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 • Marta Brzeżawska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Niebieszczanach. Doradca metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej. Autorka materiałów dydaktycznych i artykułów związanych z oświatą. Kontakt: tel. 506474549; mail. mbrzezawska@o2.pl

 • Agata Lubieniecka – Płaziak – nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości, doradca metodyczny z matematyki na wszystkich etapach kształcenia, koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców, egzaminator CKE, ukończone studia podyplomowe z andragogiki.

 • ks. Jacek Michno – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku, doradca metodyczny z religii.

 • Aneta Pelc - nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku, doradca metodyczny z geografii na wszystkich etapach kształcenia, szkolny organizator rozwoju edukacji, koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Ukończone studia magisterskie z historii i podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z elementami terapii pedagogicznej.

 

Dyżury doradców metodycznych

 

Dyżury doradców metodycznych

 

Dzień

Godziny

Miejsce

wtorek

9.00 - 11.00

CDN w Sanoku, ul. Stóżowska 15

 

Oferta doradców metodycznych II semestr 2019 / 2020

 

Anna Adamiak

 • 20.02 2020r., SP w Średniej Wsi, Uczeń bezpieczny w szkole.

 • 10.03.2020r., Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku ul. Piłsudskiego 1,
  Konkurs i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni”.

 • 10.03. 2020r., Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku ul. Piłsudskiego 1,
  Analiza i podsumowanie konkursu i przeglądu – konsultacja zespołowa.

 • 24.03. 2020r., SP w Besku, Konkurs ortograficzny „Wirtualne potyczki ortograficzne”.

 • 24. 03 2020r., SP w Besku, Analiza i podsumowanie konkursu – konsultacja zespołowa.

Marta Brzeżawska

 • 11.02.2020r. godz. 14.30- 16.30, CDN w Sanoku:
  Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 • 25.02.2020r. godz. 14.30- 16.30 , CDN w Sanoku:
  Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

 • 12.03.2020r. godz. 16.00- 19.00, BWA w Sanoku:
  Kultura żywego słowa cz. II.

 • 26.03.2020r. godz. 14.30 –16.30, CDN w Sanoku:
  Propozycje nowatorskich rozwiązań metodycznych do pracy z lekturą.

 • 21.04.2020r. godz. 14.30- 16.30, CDN w Sanoku:
  Zaczytani…- Jak inspirować i motywować uczniów do sięgania po książki.

 • 23.04.2020r. godz. 16.00- 19.00, BWA w Sanoku:
  Pomysł na zajęcia pozalekcyjne: kółko recytatorskie, teatralne.

 • 12.05.2020r. godz. 14.30- 16.30 , CDN w Sanoku:
  Twórcze lekcje języka polskiego.

 • 28.05.2020r. godz. 16.00- 19.00, BWA w Sanoku:
  Drama na lekcjach języka polskiego.

 • 02.06.2020 r. godz. 14.30- 16.30, CDN w Sanoku:
  Metody rozwijające twórczość własną uczniów.

 • 11.06.2020 r. godz. 16.00- 19.00, BWA w Sanoku:
  Zabawa słowem, czyli wiedza, w którą trzeba się uzbroić…

Agata Lubieniecka – Płaziak

 • 17.03.2020r., VIII Konkurs Matematyczny dla uczniów klas maturalnych technikum.

 • 31.03.2020r., CDN Sanok, Jak uczyć żeby nauczyć –cz.3.

 • 25.04.2020r., SP nr 2 w Sanoku,
  XVII Międzyszkolne Zawody Matematyczne „Supermatematyk” dla uczniów szkół podstawowych.

 • maj 2020r., CDN w Sanoku,
  Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami na rzecz edukacji włączającej wysokiej jakości.

ks. Jacek Michno

 • 20.02.2020r., godz. 15.00, Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku: Św. Jan Paweł II – Wielki Polak. Propozycja świętowania 100. rocznicy urodzin.

 • 17.03.2020r. , godz. 15.00, Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku: Biblijne inspiracje. Spotkanie katechety ze Słowem Bożym pomocą w formowaniu dzieci i młodzieży.

 • 21.04.2020r., godz. 15.00, Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku:
  Muzyka i film pomocą w przygotowaniu ciekawej katechezy.

 • 26.05.2020r., godz. 15.00, Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku: Wychować odpowiedzialnego obywatela. Promocja wartości chrześcijańskich w posłudze katechetycznej.

 • 09.06.2020r., godz. 15.00, Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku:
  Uczyć innych wiary. Doświadczenie bycia katechetą. Konsultacja zbiorowa.

Aneta Pelc

 • 12.03.2020r., godz. 10.00, SP nr 8 w Sanoku, ul. Sobieskiego 5, Pasjonaci Przyrody – Konkurs przyrodniczy.

 • 12.03.2020r., SP nr 8 w Sanoku, ul. Sobieskiego 5, Analiza i podsumowanie konkursu ,,Pasjonaci Przyrody” – konsultacja zespołowa.

 • 26.05.2020r., CDN w Sanoku, Metody kształcenia geograficznego – między tradycją i nowoczesnością.

 • czerwiec 2020r., CDN w Sanoku, Metoda projektów a kompetencje kluczowe na lekcjach geografii.

Anna Adamiak i Aneta Pelc

 • 11.02.2020r., Kultura Regionu – Historia zamku sanockiego cz. I, Muzeum Historyczne w Sanoku.

 • 25.02.2020r., Kultura Regionu – Historia zamku sanockiego cz. II, Muzeum Historyczne w Sanoku.

 • 10.03.2020r., Kultura Regionu – Palma zwiastun Wielkiej Nocy, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

 • 24.03.2020r., Kultura Regionu – Pisanki, kraszanki, jajka malowane – tradycyjnie a może współcześnie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

 • 28.04.2020r., Kultura Regionu, warsztaty metodyczne, Muzeum Historyczne w Sanoku.

 • 12.05.2020r., Kultura Regionu, warsztaty metodyczne, Muzeum Historyczne w Sanoku.
   

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com