Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje oferta szkoleń konkursy galeria kontakt

Informujemy, że procedura naboru na stanowisko sekretarza w Centrum Doskonalenia Nauczycieli została zakończona.

Wynik naboru 28.09.2018


Ogłoszenie o naborze:
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Sekretarz placówki
.

Szczegóły

Historia powstania CDN
i strategia samorządowego systemu doradztwa 

 

4 stycznia 2000 r. Starostwo Powiatowe w Sanoku wraz z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało w Delegaturze KO w Sanoku (Siedziba w Szk. Podst. nr 9 w Sanoku) spotkanie z doradcami metodycznymi byłego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krośnie wywodzącymi się z powiatu sanockiego. 

Na skutek debaty, powstała inicjatywa utworzenia ośrodka programowo - metodycznego na terenie Sanoka. 

Adresatem przedsięwzięcia mieli być nauczyciele powiatu sanockiego i ówczesnego bieszczadzkiego. Jako pierwsi wolę współpracy podjęli: Powiat Sanok, Miasto Sanok i Gmina Zagórz. Władze samorządowe podjęły decyzję o utworzeniu tego typu placówki przy istniejącym już Centrum Kształcenia Praktycznego. Realizację programu rozpoczęto 1 września 2000r. Ostatecznie 1 grudnia 2000 r. powstało Regionalne Centrum Edukacji z połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Od 1 listopada 2002 r. Centrum Doskonalenia nauczycieli w Sanoku funkcjonuje jako samodzielny ośrodek metodyczny dla nauczycieli z siedzibą w Zespole Szkół Mechanicznych w Sanoku, przy ul. Stróżowskiej 15. CDN jest placówką o zasięgu regionalnym, obejmującą doskonalenie zawodowe nauczycieli powiatów:
sanockiego, leskiego i ustrzyckiego.

System kształcenia w Centrum jest ukierunkowany na kształtowanie takich umiejętności, które pozwolą uruchomić mechanizmy aktywności zawodowej, oraz gwarantują podjęcie pracy na wielu stanowiskach o podobnej technologii wytwarzania, w warunkach ciągłej zmienności zadań i stałego wzrostu wymagań stawianych pracownikom. Do zadań statutowych Centrum w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli należy w szczególności współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w opracowaniu priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz organizowanie i wspieranie ich edukacji niestacjonarnej. Do tychże działań zalicza się również organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz typów szkół i placówek oraz tworzenie i rozwijanie lokalnego systemu edukacji pedagogicznej. W ramach działań wspomagających wdrażanie reformy oświatowej jest to realizacja zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący oraz współpraca z organem nadzorującym na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

 

Baza szkoleniowa

Sale i sprzęt

 


Statut CDN w Sanoku


pobierz


 

Schemat systemu wsparcia

 

Organizujemy i prowadzimy:

  • doradztwo metodyczne, 

  • doskonalenie zawodowe wychowawców i nauczycieli, 

  • doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej. 

Wspieramy i upowszechniamy:

  • ruch nowatorstwa pedagogicznego wraz z innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi, 

  • WDN (wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli), 

  • programy autorskie, dydaktyczne i wychowawcze osiągnięcia nauczycieli i uczniów. 

Opracowujemy i publikujemy materiały związane z działalnością CDN:

  • publikacje metodyczne nauczycieli, 

  • informatory o formach i terminach doskonalenia, 

  • biuletyn metodyczno - pedagogiczny "Edukacja w Regionie". 

[na górę strony]

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com