Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje kursy i warsztaty konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Prawa człowieka
Jan Paweł II Święty
Geografia WYNIKI
Język polski
Młody przyrodnik IV WYNIKI
III Konkurs matematyczny
Matematyka dla SP WYNIKI

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA


Podsumowanie konkursu „Wiedzy o Prawach Człowieka”

Dnia 9 czerwca 2015 r. odbył się drugi etap międzypowiatowego konkursu „Wiedzy o Prawach Człowieka”, w którym brały udział zespoły z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku, Zespołu Szkół nr 4 w Sanoku, Zespołu Szkół CKR w Nowosielcach i Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło 84 uczniów, którzy zmierzyli się z testem składającym ze 100 pytań. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 16 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozwiązali test o połowę krótszy, ale o większym stopniu trudności.

Laureatami konkursu zostali:

1)      Natalia Rowińska i Klaudia Borek (Zespół Szkół nr 1 w Sanoku)

2)      Patrycja Zoszak i Paweł Woźniczyszyn (II Liceum Ogólnokształcące)

3)      Oliwia Bobkowska i Bartłomiej Janzer (Zespół Szkół CKR w Nowosielcach).

Nagrody dla trzech zwycięskich zespołów zostały ufundowane przez Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto materiały edukacyjne, książki dla wszystkich uczestników oraz nauczycieli zostały przekazane przez: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rady Europy, Polską Akcję Humanitarną Biuro w Krakowie, Polską Akcję Humanitarną Warszawa, Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa Wrocław, Instytut Spraw Publicznych z Warszawy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za zaangażowanie i zapraszają na kolejną edycję w przyszłym roku szkolnym.


 

Międzypowiatowy konkurs wiedzy o prawach człowieka

Cele:

 • zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych prawami człowieka,

 • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka,

 • wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
   

Organizatorzy:

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie oraz nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii szkół ponadgimnazjalnych powiatów: brzozowskiego, leskiego, sanockiego.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów: brzozowskiego, leskiego, sanockiego.

Termin:

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 12.05.2015 r., przesyłając na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku kartę zgłoszenia.

 • Etap szkolny konkursu odbędzie się 26.05.2015 r.

 • Etap międzypowiatowy odbędzie się 09.06.2015 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku o godz. 9.00.

Szczegóły w regulaminie konkursu. Protokół etapu szkolnego należy przesłać poprzez formularz.

Dodano 19.04.2015

[ do góry ]

 

Konkurs "JAN PAWEŁ II ŚWIĘTY”


Konkurs wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II

Cele:

 • Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.

 • Rozpowszechnienie ideałów życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • Rozwijanie talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy.

Organizatorzy

CDN w Sanoku pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Zagórzu, Rady Rodziców i Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła w Tarnawie Dolnej.

Uczestnicy: młodzież z gimnazjów powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego.

Termin:
Prace należy przesłać do 8.05.2015 r. do do CDN w Sanoku.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: praca plastyczna i literacka. W regulaminie znajdują się szczegóły, a tekst wiersza w załączniku.

Dodano 15.04.2015

[ do góry ]

 

Mistrz Geografii Fizycznej VI edycja


„Mistrz Geografii Fizycznej” wyłoniony!

28 kwietnia 2015 r. zakończyła się  VI edycja konkursu geograficznego „Mistrz Geografii Fizycznej” , którego finał zorganizowany był  w I LO w Sanoku.

Konkurs przygotowany był na najwyższym poziomie, przez nauczycielki z I LO Annę Demkowską i Bożenę Myćkę, oraz doradcę metodycznego geografii Anetę Pelc reprezentującą CDN w Sanoku.

Do udziału w konkursie chętnie stawili się uczniowie z sanockich oraz okolicznych gimnazjów. Ogółem w rywalizacji wzięło udział 19 osób z 7 szkół (Gimnazjum nr 1 w Sanoku, Gimnazjum nr 2 w Sanoku, Gimnazjum nr 3 w Sanoku, , Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, Zespół Szkół w Komańczy,  Gimnazjum w Rzepedzi, Publiczne Gimnazjum w Bukowsku).

W tegorocznej edycji konkursu tytuł Mistrza Geografii zdobył uczeń Gimnazjum nr 3 w   Sanoku- Piotr Fic.

Kolejne zaszczytne II miejsce zdobył: Tomasz Zieliński z Zespołu Szkół w Komańczy. Miejsce III zdobyła  Katarzyna Jezior z Gimnazjum nr 3 w Sanoku. Na miejscu IV  - Paulina Skalska z Gimnazjum nr 1 w Sanoku.

W klasyfikacji zbiorowej najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Sanoku, a po nich kolejno z Gimnazjum nr 2 w Sanoku  i Gimnazjum Publiczne w Bukowsku.

Konkurs o tytuł Mistrza jak mówią sami uczniowie nie należał do najłatwiejszych, ale dla osób zainteresowanych geografią i traktujących ten przedmiot bardziej jako hobby niż naukę był wspaniałym doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy konkursy zgodnie twierdzą, że tego typu testy wiedzy będą polecać swoi młodszym kolegom.

Miłym akcentem było wręczenie nagród książkowych i dyplomów, które otrzymali zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy konkursu.

„W przyszłym roku na pewno odbędzie się kolejna edycja konkursu. Będzie to już nasze VII spotkanie z geografią”- mówi Aneta Pelc- jedna z organizatorek „Już dziś zapraszamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w walce o tytuł Mistrza”.

                                                                                                                    Aneta Pelc

 

 

 

Zapraszamy do udziału w międzypowiatowym konkursie geograficznym -

Mistrz Geografii Fizycznej VI edycja

 

Organizator:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku reprezentowane przez doradcę metodycznego Anetę Pelc oraz I LO w Sanoku reprezentowane przez Bożenę Myćkę.

 

Cele konkursu:

·         popularyzacja geografii wśród uczniów szkół gimnazjalnych,

·         pobudzanie aktywności poznawczej uczniów,

·         rozwijanie zainteresowań i zdolności geograficznych uczniów, 

·         rozszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych,

·         rozwijanie samokształcenia się uczniów,

·         promowanie uczniów zdolnych,

 

Uczestnicy:

Uczniowie III klas szkół gimnazjalnych.

Termin zgłaszania uczestnictwa:

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do 30 marca 2015 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: aneta.pelc@gmail.com

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

[ do góry ]

 

Konkursy z języka polskiego


Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji konkursu ortograficzno-informatycznego "Wirtualne potyczki ortograficzne"

Cele:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz przysłów;

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów;

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Zespół organizacyjny: Robert Miszczak we współpracy z nauczycielami polonistami z różnych szkół.

Miejsce: Zespół Szkół w Besku

Termin: 25 marca 2015 r., godz. 13.00

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oceny prezentacji znajdą Państwo w załącznikach.Zapraszamy do wzięcia udziału w ponadpowiatowym konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni”

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolonych,

 • możliwość zaprezentowania umiejętności zespołu teatralnego szerszemu gronu odbiorców,

 • kształtowanie kultury żywego słowa,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Organizatorzy

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
 • Zespół organizacyjny: Robert Miszczak we współpracy z nauczycielami polonistami.

MIEJSCE: Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko

TERMIN: 15 kwietnia 2015 r., godz. 10.00

Regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku.

 

 

[ do góry ]

 

MŁODY PRZYRODNIK – IV edycja

             Rozstrzygnięcie międzypowiatowego konkursu przyrodniczego

        „Młody przyrodnik”- IV edycja

 W dniu 10 marca 2015 roku w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku odbył się międzypowiatowy konkurs przyrodniczy pt. ”Młody przyrodnik”- IV edycja . Konkurs został przygotowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych interesujących się tematyką geografii, chemii i biologii.

Ogółem do konkursu przystąpiło 42 osoby, wśród  uczestników znaleźli się uczniowie z 14 szkół podstawowych z Sanoka i okolic: SP 1 Sanok, SP 2 Sanok, SP 3 Sanok, SP 4 Sanok, SP 6 Sanok, SP Tarnawa Dolna, SP Czaszyn, SP Prusiek, SP Rzepedź , SP Zarszyn, SP w Mokrem, SP Pakoszówka, SP Bóbrka i SP Nebieszczny.

Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu złożonego z 26 zadań, za które mogli osiągnąć 50 punktów.

Rywalizacja przebiegała w miłej  atmosferze i wykazała bardzo wysoki poziom wiedzy wśród uczniów.
Komisja złożona z p. Anety Pelc i nauczycieli  przedmiotu przyroda po podsumowaniu wyników ogłosiła listę laureatów:

 • I miejsce
  Tomasz Nowak ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach (44 pkt)

 • II miejsce
  Anna Masłowska ze Szkoły Podstawowej w Pakoszówce (43 pkt)
  Mateusz Miklicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku (43pkt)
  Amadeusz Lubieński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku (43 pkt)

 • III miejsce
  Zuzanna Diamandakis ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku (40 pkt)

 

W klasyfikacji zbiorowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku (120 pkt)

 • II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 1 w Sanoku (117 pkt)

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa  w Czaszynie (113 pkt)
                    Szkoła Podstawowa w Rzepedzi (113 pkt)

 

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu i zachęcamy uczniów klas szóstych do wzięcia udziału w V edycji tego konkursu w następnym roku szkolnym.

                                                                                      Aneta Pelc

 


 

KONKURS PRZYRODNICZY  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MŁODY PRZYRODNIK – IV edycja

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,

 • Wspieranie uczniów w ich działaniach,

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • Promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy:

 • Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Zespół nauczycieli przedmiotu przyrody szkół podstawowych

Miejsce:
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38

Termin: 10 marca 2015 r. (wtorek) o godz.10.00

regulamin...

 

[ do góry ]

 

 III Konkurs matematyczny


 

Podsumowanie Konkursu Matematycznego
dla klas maturalnych Technikum

      W dniach 24.02.2015 i 10 marca 2015 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, już po raz trzeci spotkali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku w konkursie wystartowało 21 zawodników reprezentujących Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 4 w Sanoku i Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.

Konkurs zorganizowała grupa nauczycieli Agata Lubieniecka – Płaziak (doradca metodyczny - CDN), Lilla Sworst (ZS Nr 4), Bożena Bekier (ZS Nr 1), Ewa Bałut (ZS Nr 3).

W konkursie indywidualnym uczniowie mieli w ciągu 60 minut do rozwiązania 5 zadań, oczywiście dostosowanych do wymagań zawartych w regulaminie. W bieżącym roku uczniowie zdobyli 20 punktów zwyciężając potyczki z zakresu: liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych, równań i nierówności, funkcji, planimetrii i stereometrii.

 • I miejsce – Smarkucki Damian (ZS3 Sanok),

 • II miejsce – Hnat Tomasz (ZS4 Sanok),

 • III miejsce – Oklejewicz Krystian (ZS3 Sanok).

Zawody dają możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym matematycznie, pokazują, że matematyka to sposób na lepszą przyszłość. Lepsze poznanie matematyki, która nie jest dobrze postrzegana w społeczeństwie, daje możliwość wyboru odpowiedniej uczelni, zdobycia lepszego zawodu, a także powiększają grono miłośników matematyki.

Jak co roku, zawody przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy przygotowują uczniów do konkursu oraz poświęcają swój czas, by przygotować uczniów do konkursu, wspólnie bawić się matematyką i odkrywać jej piękno.

 

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Sponsorzy konkursu: Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Starosta Powiatu Sanockiego Roman Konieczny, BGŻ, PKO SA, PBS, Rewir. Studio Światła

Wszystkim zawodnikom, laureatom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

 

 

III KONKURSU MATEMATYCZNEGO

dla uczniów klas maturalnych technikum

Organizatorzy:

 • CDN Sanok

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

Organizacja konkursu:

 • Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą  elektroniczną zgłoszenia na adres organizatora konkursu: agata@plaziak.pl  w terminie do 31.01.2015 r.

 • Termin konkursu: 24.02.2015 r. godz. 11.00 w budynku Zespołu Szkół nr 2, ul. Stróżowska 15.

 • Uczniowie zgłaszają się do konkursu wraz z opiekunami.

 • Uczniowie powinni mieć przy sobie przybory do pisania.

szczegóły i regulamin...
 

Dodano 10.01.2015

[ do góry ]

 

Konkursy matematyczne dla szkół podstawowych

 


WYNIKI KONKURSÓW SUPERMATEMATYK I MATPLAST
 

XI MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „SUPERMATEMATYK”

CELE:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku,

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

TERMIN: 07.03.2015 (sobota) godz. 9.00

regulamin...


 

KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI MATEMATYCZNO - PLASTYCZNEJ
„MATPLAST”
dla klas IV - VI szkół podstawowych

CELE:

 • Popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie,

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej związanej z matematyką,

 • Wspieranie zainteresowań uczniów,

 • Rozwijanie talentów artystycznych,

 • Kształtowanie poczucia estetyki

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 20.02.2015 r.  - sekretariat SP nr 2 w Sanoku, ul. Rymanowska 17

regulamin...

 

Dodano 10.01.2015

[ do góry ]

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com