Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje oferta szkoleń konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Matematyka
Język polski
Młody przyrodnik - WYNIKI

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Matematyka


VI Konkurs Matematyczny dla Uczniów Technikum

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych,

 • Pobudzanie uczniów do twórczgo, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Uczestnicy:

Uczniowie klas czwartych technikum.

Zgłoszenia
do 28.02.2018 r. na adres organizatora konkursu: agata@plaziak.pl

Termin: 19 marca 2018 r., godz. 10.00 w ZS 2 w Sanoku.
 

Szczegóły w regulaminie.


MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„SUPERMATEMATYK”

 

Organizator:

 • Komitet Organizacyjny w składzie:
  Anna Grochowianka – SP Łukowe
  Alicja Staruchowicz-Pastuszczak - SP2 Sanok
  Joanna Giermańska - SP2 Sanok
  Anna Dmitrzak – SP2 Sanok
  Marzena Śliwińska – SP2 Sanok
  Urszula Czubek – SP2 Sanok, SP - Prusiek
  współorganizator - Agata Lubieniecka - Płaziak - CDN w Sanoku

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

Uczestnicy:

Uczniowie klas klas IV –VII szkół podstawowych.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 23 marca 2018 r. na adres Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok lub e–mail: sp2.sanok@interia.pl (temat wiadomości: supermatematykSP-podać nazwę szkoły)

Termin: 14 kwietnia 2018 r., godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku ul. Rymanowska 17.
 

Szczegóły w regulaminie.

 

 

[ do góry ]

 

Język polski

 

Konkurs wiedzy o teatrze i przeglądu teatralnego
„Kurtyna wyobraźni”

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolnych,

 • możliwość zaprezentowania umiejętności zespołu teatralnego szerszemu gronu odbiorców,

 • kształtowanie kultury żywego słowa,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Uczestnicy:

Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin: 10 kwietnia 2018 r., godz. 10.00

Szczegóły i karta zgłoszenia w regulaminie.

 


 

Ponadpowiatowy konkurs ortograficzny
„Wirtualne potyczki ortograficzne”

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz poznanie naszej Ojczyzny (tematyczne wędrówki po Polsce: nazwy geograficzne, zabytki, postacie, legendy);

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów;

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin: do dnia 1 marca 2018 r.

Szczegóły i karta zgłoszenia w regulaminie.

Dodano 23.02.2018

[ do góry ]

 

Młody przyrodnik

Rozstrzygnięcie międzypowiatowego konkursu przyrodniczego „Młody przyrodnik”- VI edycja
 
W dniu 27 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku odbył się międzypowiatowy konkurs przyrodniczy pt. ”Młody przyrodnik”- VII edycja. Konkurs został przygotowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych interesujących się tematyką geografii, chemii, fizyki i biologii. Ogółem do konkursu przystąpiło 36 osób, wśród  uczestników znaleźli się uczniowie z 12 szkół podstawowych z Sanoka i okolic: SP 2 Sanok, SP 3 Sanok, SP 4 Sanok, SP 6 Sanok, SP Jaćmierz, SP Czaszyn, SP Pakoszówka, SP Lutowiska, SP Pielnia, SP Zarszyn, SP Besko i SP Niebieszczany.
Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu złożonego z 25 zadań, za które mogli osiągnąć 86 punktów. R

Rywalizacja przebiegała w miłej  atmosferze i wykazała bardzo wysoki poziom wiedzy wśród uczniów.

Komisja złożona z p. Anety Pelc i nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych po podsumowaniu wyników ogłosiła listę laureatów:

 • I miejsce – Emilia Wojtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku (77,5 pkt)

 • II miejsce – Zuzanna Kita ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

 • II miejsce – Joanna Koczera ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku

 • III miejsce – Karol Trzaska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

 • III miejsce – Natalia Oleksów ze Szkoły Podstawowej w Czaszynie 

 • III miejsce – Karolina Karczmarska ze Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu
                      
  W klasyfikacji zbiorowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku (201,5 pkt)

 • II miejsce – Szkoła Podstawowa  w Czaszynie (195 pkt)

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku (193 pkt)

 • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu (182 pkt)
                      

Wszyscy zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy pamiątkowe. Konkurs osiągnął zamierzony cel tj. wykazał dużą wiedzę i umiejętności z nauk przyrodniczych wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu i zachęcamy uczniów klas szóstych do wzięcia udziału w VIII (ostatniej) edycji tego konkursu w następnym roku szkolnym.

Aneta Pelc
 


Relacja zdjęciowa

    


DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ MŁODY PRZYRODNIK” – VII edycja

                    

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,

 • Wspieranie uczniów w ich działaniach,

 • Promowanie uczniów zdolnych.

Organizator

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Justyna Kaszuba – nauczyciel przyrody Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

 

Miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38

Termin

27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz.10.00

Uwaga!

Wprowadzono niewielkie zmiany w zakresie materiału do konkursu.

Szczegóły i karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie.

Dodano 10.01.2018

[ do góry ]

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com