Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje oferta szkoleń konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Święty Jan Paweł II
Matematyka
Język polski - WYNIKI
Młody przyrodnik - WYNIKI

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Konkurs wiedzy o życiu i działalności
Ojca Świętego Jana Pawła II

Zapraszamy do udziału w
Konkursie wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizator:

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej

Cele konkursu:

 • Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.

 • Rozpowszechnienie ideałów życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • Rozwijanie talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy.

Uczestnicy:

 • Młodzież z klas II-III gimnazjów i klas VII szkół podstawowych powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego.

Termin:

 • Prace należy przesłać do 07.05.2018 r. do organizatora konkursu, gimnazjum w Tarnawie Dolnej.

Szczegóły w regulaminie.

Dodano 26.03.2018

[ do góry ]

 

Matematyka


VI Konkurs Matematyczny dla Uczniów Technikum

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych,

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Uczestnicy:

Uczniowie klas czwartych technikum.

Zgłoszenia
do 28.02.2018 r. na adres organizatora konkursu: agata@plaziak.pl

Termin: 19 marca 2018 r., godz. 10.00 w ZS 2 w Sanoku.
 

Szczegóły w regulaminie.


MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„SUPERMATEMATYK”

 

Organizator:

 • Komitet Organizacyjny w składzie:
  Anna Grochowianka – SP Łukowe
  Alicja Staruchowicz-Pastuszczak - SP2 Sanok
  Joanna Giermańska - SP2 Sanok
  Anna Dmitrzak – SP2 Sanok
  Marzena Śliwińska – SP2 Sanok
  Urszula Czubek – SP2 Sanok, SP - Prusiek
  współorganizator - Agata Lubieniecka - Płaziak - CDN w Sanoku

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

Uczestnicy:

Uczniowie klas klas IV –VII szkół podstawowych.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 23 marca 2018 r. na adres Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok lub e–mail: sp2.sanok@interia.pl (temat wiadomości: supermatematykSP-podać nazwę szkoły)

Termin: 14 kwietnia 2018 r., godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku ul. Rymanowska 17.
 

Szczegóły w regulaminie.

 

 

[ do góry ]

 

Język polski

Przegląd i konkurs teatralny w BDK w Lesku
 Sprawozdanie z konkursu

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. już po raz dziesiąty dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów leskiego i sanockiego spotkała się na przeglądzie i konkursie wiedzy o teatrze „Kurtyna wyobraźni”. Po raz siódmy miejscem spotkania był Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku.

Pomysłodawcami i organizatorami tego bieszczadzkiego święta teatru byli: doradca metodyczny języka polskiego z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Anna Adamiak oraz były doradca języka polskiego, obecnie dyrektor Zespołu Szkół w Średniej Wsi Robert Miszczak. Główne cele konkursu i przeglądu od początku ich istnienia to rozwijanie u uczniów zainteresowań teatrem oraz stworzenie możliwości zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców zespołów teatralnych działających w szkołach lub przy ośrodkach kultury.

Na sali widowiskowej BDK spotkało się 80 uczestników z ośmiu szkół podstawowych i jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Imprezę, jak co roku, poprowadziła polonistka z Poraża, wielka miłośniczka teatru Joanna Pisula.

Spotkanie rozpoczęło się częścią konkursową, która odbyła się na piętrze w sali kameralnej BDK. Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół podstawowych z Beska, Bukowska, Hoczwi, Mchawy, Pielni, Poraża, Średniej Wsi i Tyrawy Wołoskiej oraz z ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku. Uczestnicy pisemnie odpowiadali na pytania sprawdzające znajomość dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna” (szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja) oraz dramatu Adama Mickiewicza „Dziadów część III” (szkoła ponadgimnazjalna). Oprócz poprawności ważna była także szybkość udzielania odpowiedzi. Po konkursie uczestnicy powrócili na główną salę, gdzie na scenie rozpoczęły się występy teatralne. Widzowie mieli możliwość zobaczyć spektakle poważne, skłaniające do refleksji („Ręce”, „Bez maski”), żartobliwe („Skarpety rakiety”), teatrzyk kukiełkowy („Witaminki dla Marcelinki”), scenki kabaretowe („Studniówka” i „Chopin na rockowo”), a nawet fragmenty klasyki teatru („Zemsta”).

Laureatami tegorocznego konkursu w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej zostali: Julia Jasińska z Tyrawy Wołoskiej (I miejsce), Zuzanna Batorska z Tyrawy Wołoskiej (II miejsce) oraz Mikołaj Szpak z Mchawy (III miejsce). W kategorii klasy VII szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum miejsca na podium zdobyli: Martyna Bil z Poraża (I miejsce), Alicja Kusiak z Mchawy (II miejsce) oraz Patryk Kaszewicz z Beska (III miejsce). Spośród szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobył Marcin Kocioła, zaś miejsce II Jakub Kucharski – uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a zdobywcy pierwszych miejsc nagrodzeni zostali dodatkowo okolicznościowymi statuetkami przedstawiającymi maski teatralne. Podobne statuetki otrzymała każda ze szkół uczestniczących w przeglądzie.

 

Wręczając dyplomy i nagrody, organizatorzy wyrazili szczególne uznanie dla nauczycieli, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swe talenty aktorskie i wyrażać siebie przez sztukę. Wszyscy obecni zostali także zaproszeni w przyszłym roku do udziału w XI edycji konkursu i przeglądu. Dzięki przeglądowi mogły spotkać się na jednej scenie grupy teatralne tworzone przez dzieci i młodzież w różnym wieku oraz zaprezentować swoje umiejętności, a być może także znaleźć inspiracje, by twórczo kontynuować swoją przygodę z teatrem.

 

Konkurs wiedzy o teatrze i przeglądu teatralnego
„Kurtyna wyobraźni”

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolnych,

 • możliwość zaprezentowania umiejętności zespołu teatralnego szerszemu gronu odbiorców,

 • kształtowanie kultury żywego słowa,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Uczestnicy:

Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin: 10 kwietnia 2018 r., godz. 10.00

Szczegóły i karta zgłoszenia w regulaminie.

 


Sprawozdanie
z XI edycji konkursu ortograficzno-informatycznego
„Wirtualne potyczki ortograficzne”


20 marca 2018 r. już po raz jedenasty w Szkole Podstawowej w Besku miał miejsce finał konkursu ortograficzno-informatycznego „Wirtualne potyczki ortograficzne”. Jego pomysłodawcą, organizatorem oraz fundatorem nagród był dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi – Robert Miszczak – były doradca metodyczny języka polskiego współpracujący z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów programów komputerowych do poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności polonistycznych, zwłaszcza tych dotyczących znajomości zasad polskiej ortografii. W tym roku, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, część zadań nawiązywało do historii i kultury naszej Ojczyzny.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji komputerowej w programie PowerPoint zawierającej co najmniej 5 interaktywnych ćwiczeń ortograficznych lub dotyczących ciekawostek o Polsce.

Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI szkoły podstawowej (w tej kategorii 18 osób przygotowało 14 prezentacji) oraz klasa VII i klasy gimnazjalne (tu 16 osób przygotowało 9 prezentacji).

Laureatami pierwszych miejsc zostali:

 • I miejsce – Klaudia Jaślar z klasy VI Szkoły Podstawowej w Besku, Alicja Galant i Natalia Twardy z klasy VII Szkoły Podstawowej w Długiem;

 • II miejsce – Jakub Tomejczyk z klasy V Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku,
  Daria Semenowicz z klasy VII i Weronika Semenowicz z klasy II gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Besku;

 • III miejsce – Maciej Bochnak z klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sanoku,
  Izabela Solon i Klaudia Kucharyk z klasy VII Szkoły Podstawowej w Hoczwi.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Bartłomiej Bednarczyk i Michał Gagatko z klasy VI Szkoły Podstawowej w Pielni,

 • Julia Żaczek z klasy V Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi,

 • Gabriela Szymańska i Maria Ziarko z klasy VII Szkoły Podstawowej w Pielni,

 • Wojciech Porada z klasy II gimnazjum w Tarnawie Dolnej.

Specjalne wyróżnienie otrzymał najmłodszy uczestnik konkursu:
– Szymon Szajna z klasy I Szkoły Podstawowej w Długiem.

W nagrodę otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe albumy przyrodnicze. Dodatkowo zdobywcom pierwszego miejsca wręczono okolicznościowe puchary. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz lektury szkolne.

Podczas finału zorganizowano dodatkowy konkurs, podczas którego przedstawiciele poszczególnych szkół rozwiązywali na czas prezentację z zadaniami ortograficznymi przygotowanymi przez organizatorów. Zwycięzcami tej części konkursu zostali: Miłosz Kijowski z klasy VI Szkoły Podstawowej w Besku oraz Daria Semenowicz z klasy VII Szkoły Podstawowej w Besku. Mistrzowie ortografii zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami.

Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczał główny organizator Robert Miszczak wraz z dyrektorem goszczącej nas Szkoły Podstawowej w Besku panem Arkadiuszem Nyczem.

Dekorację oraz poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów przygotowali współorganizatorzy konkursu: dyrektor Szkoły Podstawowej w Besku pan Arkadiusz Nycz oraz polonistki panie Lidia Zielonka i Renata Małek. Uczestnicy konkursu gromkimi brawami nagrodzili miejscową młodzież, która przygotowała część artystyczną. Szczególne uznanie zdobyły dziewczęta prezentujące układy taneczne.


Sprawozdanie z konkursu

 

Ponadpowiatowy konkurs ortograficzny
„Wirtualne potyczki ortograficzne”

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz poznanie naszej Ojczyzny (tematyczne wędrówki po Polsce: nazwy geograficzne, zabytki, postacie, legendy);

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów;

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin: do dnia 1 marca 2018 r.

Szczegóły i karta zgłoszenia w regulaminie.

Dodano 23.02.2018

[ do góry ]

 

Młody przyrodnik

Rozstrzygnięcie międzypowiatowego konkursu przyrodniczego „Młody przyrodnik”- VI edycja
 
W dniu 27 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku odbył się międzypowiatowy konkurs przyrodniczy pt. ”Młody przyrodnik”- VII edycja. Konkurs został przygotowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych interesujących się tematyką geografii, chemii, fizyki i biologii. Ogółem do konkursu przystąpiło 36 osób, wśród  uczestników znaleźli się uczniowie z 12 szkół podstawowych z Sanoka i okolic: SP 2 Sanok, SP 3 Sanok, SP 4 Sanok, SP 6 Sanok, SP Jaćmierz, SP Czaszyn, SP Pakoszówka, SP Lutowiska, SP Pielnia, SP Zarszyn, SP Besko i SP Niebieszczany.
Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu złożonego z 25 zadań, za które mogli osiągnąć 86 punktów. R

Rywalizacja przebiegała w miłej  atmosferze i wykazała bardzo wysoki poziom wiedzy wśród uczniów.

Komisja złożona z p. Anety Pelc i nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych po podsumowaniu wyników ogłosiła listę laureatów:

 • I miejsce – Emilia Wojtowicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku (77,5 pkt)

 • II miejsce – Zuzanna Kita ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

 • II miejsce – Joanna Koczera ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku

 • III miejsce – Karol Trzaska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

 • III miejsce – Natalia Oleksów ze Szkoły Podstawowej w Czaszynie 

 • III miejsce – Karolina Karczmarska ze Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu
                      
  W klasyfikacji zbiorowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku (201,5 pkt)

 • II miejsce – Szkoła Podstawowa  w Czaszynie (195 pkt)

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku (193 pkt)

 • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu (182 pkt)
                      

Wszyscy zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy pamiątkowe. Konkurs osiągnął zamierzony cel tj. wykazał dużą wiedzę i umiejętności z nauk przyrodniczych wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu i zachęcamy uczniów klas szóstych do wzięcia udziału w VIII (ostatniej) edycji tego konkursu w następnym roku szkolnym.

Aneta Pelc
 


Relacja zdjęciowa

    


DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ MŁODY PRZYRODNIK” – VII edycja

                    

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,

 • Wspieranie uczniów w ich działaniach,

 • Promowanie uczniów zdolnych.

Organizator

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Justyna Kaszuba – nauczyciel przyrody Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

 

Miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38

Termin

27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz.10.00

Uwaga!

Wprowadzono niewielkie zmiany w zakresie materiału do konkursu.

Szczegóły i karta zgłoszeń znajdują się w regulaminie.

Dodano 10.01.2018

[ do góry ]

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com