Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje kursy i warsztaty konkursy kadra galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Jan Paweł II
Geografia WYNIKI
Język polski
II Konkurs matematyczny
Znam swoje ciało
Młody przyrodnik WYNIKI
Matematyka
Chemia

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Konkurs "JAN PAWEŁ II ŚWIĘTY”


Konkurs wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II

Cele:

 • Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.

 • Rozpowszechnienie ideałów życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • Rozwijanie talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy.

Organizatorzy

CDN w Sanoku, Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu, Rada Rodziców i Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła w Tarnawie Dolnej.

Uczestnicy: młodzież z gimnazjów powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego.

Termin:
Prace należy przesłać do 30.04.2014 r. do do CDN w Sanoku.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: praca plastyczna i literacka. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

Dodano 7.03.2014

[ do góry ]

 

Konkurs geograficzny


W dniu 18 marca 2014 roku w I LO w Sanoku odbył się finał międzypowiatowego  konkursu geograficznego pt. Mistrz Geografii Fizycznej - V edycja.

 • I miejsce i tytuł  MISTRZA GEOGRAFII  otrzymała  Kamila Kijek (Gimnazjum nr 2 w Sanoku)

 • II miejsce  -  Piotr Preisner (Gimnazjum nr 3 w Sanoku) i Aleksander Materniak (Gimnazjum nr 4 w Sanoku)

 • III miejsce -  Daniel Kurosz (Gimnazjum nr 3  w Sanoku)

 • IV miejsce – Anna Sawczyszyn (Gimnazjum w Rezepedzi) i Dawid Borys        (Gimnazjum nr 1 w Sanoku)

 W klasyfikacji zbiorowej najwyższe wyniki osiągnęły szkoły:

 •  I miejsce – Gimnazjum nr 2 w Sanoku

 • II miejsce – Gimnazjum nr 3 w Sanoku

 • III miejsce – Gimnazjum nr 4 w Sanoku

GRATULUJEMY!

Szczegóły w załączniku


 

Zapraszamy do udziału w konkursie geograficznym
Mistrz Geografii Fizycznej – V edycja

Cele:

 • popularyzacja geografii wśród uczniów szkół gimnazjalnych,

 • pobudzanie aktywności poznawczej uczniów,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności geograficznych uczniów,

 • rozszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych,

 • rozwijanie samokształcenia się uczniów,

 • promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku reprezentowane przez doradcę metodycznego Anetę Pelc oraz I LO w Sanoku reprezentowane przez Annę Demkowską i Bożenę Myćkę.

Uczestnicy: Uczniowie III klas szkół gimnazjalnych.

Termin zgłaszania uczestnictwa:
Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do 1 marca 2014 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres:
aneta.pelc@gmail.com

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

Dodano 6.02.2014

[ do góry ]

 

Konkursy z języka polskiego


Już po raz siódmy w Zespole Szkół w Besku odbył się finał konkursu Wirtualnie potyczki ortograficzne, którego pomysłodawcą jest pan Robert Miszczak, doradca metodyczny języka polskiego z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

            Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej z zadaniami, które mogłyby zachęcać innych do pogłębiania swojej wiedzy na temat polskiej ortografii i przysłów.

W konkursie wzięło udział 72 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatów sanockiego i leskiego. 11 marca br. laureatami pierwszych miejsc zostali: Zuzanna Zarzyka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku, Dominika Polańska z Gimnazjum w Trepczy, Mateusz Nycz z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

 Podczas finału zorganizowano dodatkowy konkurs, podczas którego przedstawiciele poszczególnych szkół rozwiązywali na czas prezentację z zadaniami ortograficznymi przygotowanymi przez organizatorów. Zwycięz­cami tej części konkursu zostali: Zuzanna Zarzyka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku oraz Marcjanna Malec z Gimnazjum w Średniej Wsi. Mistrzowie ortografii zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami.

            W Zespole Szkół w Besku uczniowie rozwiązywali na czas prezentację finałową oraz podziwiali występy artystyczne uczniów z miejscowego gimnazjum. Gospodarze przygotowali także poczęstunek dla wszystkich uczestników. Spotkanie zakończyło się rozdaniem nagród i dyplomów dla laureatów konkursu; zdobywcy pierwszych miejsc z poszczególnych etapów edukacyjnych otrzymali także okolicznościowe puchary. Jednym ze sponsorów nagród było wydawnictwo MAC Edukacja. Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła dyrektor Centrum Doskonalenia Nau­czycieli w Sanoku pani Marta Muszyńska, dyrektor Zespołu Szkół w Besku pan Arkadiusz Nycz oraz przedstawiciel wydawnictwa MAC Edukacja pan Marek Lenart.

            Wręczając nagrody, dyrektor CDN-u Marta Muszyńska zauważyła, że tak liczny udział młodzieży w konkursie ortograficznym świadczy o tym, iż w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie nie brakuje młodych ludzi, którym leży na sercu dbałość o poprawność i piękno naszego ojczystego języka.


Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji konkursu ortograficzno-informatycznego "Wirtualne potyczki ortograficzne"

Cele:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz przysłów;

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów;

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Anna Adamiak i Robert Miszczak – doradcy metodyczni języka polskiego

Miejsce: Zespół Szkół w Besku

Termin: 11 marca 2014 r., godz. 13.00

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oceny prezentacji znajdą Państwo w załącznikach.Zapraszamy do wzięcia udziału w ponadpowiatowym konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni”

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolonych,

 • możliwość zaprezentowania umiejętności zespołu teatralnego szerszemu gronu odbiorców,

 • kształtowanie kultury żywego słowa,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Organizatorzy

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
 • Anna Adamiak i Robert Miszczak – doradcy metodyczni języka polskiego

MIEJSCE: Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko

TERMIN: 8 kwietnia 2014 r., godz. 10.00

Regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku.

 

Dodano 18.01.2014

[ do góry ]

 

 II Konkurs matematyczny


 

II KONKURSU MATEMATYCZNEGO

dla uczniów klas maturalnych technikum i liceum profilowanego

Organizatorzy:

 • CDN Sanok

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

Organizacja konkursu:

 • Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą  elektroniczną zgłoszenia na adres organizatora konkursu: agata@plaziak.pl  w terminie do 17.01.2014r.

 • Termin konkursu: 18.02.2014r. godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół nr 2, ul. Stróżowska 15.

 • Uczniowie zgłaszają się do konkursu wraz z opiekunami.

 • Uczniowie powinni mieć przy sobie przybory do pisania.

regulamin...
 

[ do góry ]

 

Konkurs biologiczny – Znam swoje ciało


Regulamin konkursu biologicznego – Znam swoje ciało

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu powiatów objętych działaniem Sanockiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Organizatorzy:

 • CDN Sanok

 • Gimnazjum nr 4 w Sanoku

 • Koordynator: Wojciech Stawarczyk – nauczyciel biologii Gimnazjum nr 4 w Sanoku; e-mail wojstawa@poczta.onet.pl tel. 605 246 175

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań biologicznych.

 • Poznawanie tajemnic budowy ludzkiego ciała.

 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biologicznym sprzętem
  laboratoryjnym.

Przebieg i organizacja konkursu:

 • Etap szkolny – test pisemny w dniu 5 maja 2014 r. godz. 9.00 - 10.00

 • Etap międzypowiatowy – rozpocznie się 2 czerwca 2014 r. o godz. 9.00
  w budynku Gimnazjum nr 4 w Sanoku

plakat na tablicę ogłoszeń i regulamin...
 

[ do góry ]

 

MŁODY PRZYRODNIK – III edycja


 

Konkurs ,, Młody Przyrodnik” – III edycja

 

W dniu 18 lutego 2014 r. w gimnazjum nr 2 w Sanoku odbył się konkurs „Młody Podróżnik” – III edycja, w którym uczniowie klas szóstych zmagali się z zadaniami geograficznymi i biologicznymi.

Wzięło w nim udział 36 szóstoklasistów z dwunastu szkół podstawowych: SP1 Sanok, SP2 Sanok, SP3 Sanok, SP4 Sanok, SP6 Sanok, SP Czaszyn, SP Rzepedź, SP Prusiek, SP Besko, SP w Mokrem, SP Tarnawa Dolna i SP Pakoszówka.

Rywalizacja przebiegała w miłej  atmosferze i wykazała bardzo wysoki poziom wiedzy wśród uczniów z wyżej wymienionych przedmiotów.

W klasyfikacji indywidualnej najwyższe wyniki osiągnęli następujący uczniowie:

 • I miejsce: Konrad Rajchel – SP Czaszyn i Jakub Starościak – SP 4 Sanok

 • II miejsce: Samanta Pelc – SP 3 Sanok i Karolina Cielemęcka – SP 4 Sanok 

 • III miejsce: Anatola Stabryła – SP 1 Sanok

 • IV miejsce: Katarzyna Jaracz – SP Rzepedź i Justyna Sitarz z SP Czaszyn

W klasyfikacji zbiorowej najwyższe wyniki osiągnęły szkoły:

 • I – SP nr 4 w Sanoku

 • II – SP w Czaszynie

 • III – SP nr 1 w Sanoku

Gratulujemy zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu oraz dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.


 

KONKURS PRZYRODNICZY  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MŁODY PRZYRODNIK – III edycja

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,

 • Wspieranie uczniów w ich działaniach,

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • Promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy:

 • Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Zespół nauczycieli przedmiotu przyrody szkół podstawowych

Miejsce:
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38

Termin: 18  luty 2014 r. (wtorek) o godz.11.00

regulamin...
 

[ do góry ]

 

Konkursy matematyczne


XI MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „SUPERMATEMATYK”

CELE:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku,

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

TERMIN: 01.03. 2014 (sobota) godz. 9.00

regulamin...


 

KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI MATEMATYCZNO - PLASTYCZNEJ „MATPLAST”

CELE:

 • Popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie,

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej związanej z matematyką,

 • Wspieranie zainteresowań uczniów,

 • Rozwijanie talentów artystycznych,

 • Kształtowanie poczucia estetyki

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 01.02. 2014

regulamin...

 

Dodano 19.11.2013

[ do góry ]

 

Konkursy chemiczne


MIĘDZYPOWIATOWY  KONKURS  CHEMICZNY
dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

Cele:

 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania chemią,

 • podnoszenie poziomu przygotowania uczniów do dalszego pogłębiania wiadomości i umiejętności z chemii,

 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z chemii,

 • zachęcanie do czynnego udziału w olimpiadzie chemicznej,

 • doskonalenie pracy z uczniem zdolnym

Organizatorzy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, I LO w Sanoku

MIEJSCE: Szczegóły w regulaminie

TERMIN:

I ETAP -  do 21.02.2014 r.

II ETAP - 26.04.2014 r. o godz. 9:00 

regulamin...

 


„CHEMICZNY ELEMENTARZ GIMNAZJALISTY”
dla uczniów szkół gimnazjalnych

Cele:

 • doskonalenie umiejętności określonych w Podstawie Programowej z chemii dla III etapu edukacyjnego

 • przygotowanie do pokonywania trudności

 • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

 • podnoszenie poziomu przygotowania uczniów do dalszego etapu kształcenia

 • doskonalenie pracy z uczniem zdolnym

Organizatorzy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szczegóły w regulaminie

TERMIN:

I ETAP – do 14.02.2014 r.

II ETAP - 20.03.2013 r. o godz.11.00 

regulamin...

Dodano 11.11.2013

[ do góry ]

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com