Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje oferta szkoleń konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Matematyka dla technikum
Młody przyrodnik
Język polski

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Matematyka

VII KONKURS MATEMATYCZNY

dla uczniów klas maturalnych technikum

                 

Cele:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

Miejsce

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Stróżowska 15

Termin

 • Zgłoszenia na adres organizatora konkursu: agata@plaziak.pl  w terminie do 10.03.2019 r.

 • Termin konkursu: 28.03.2019r. godz. 11.00 CDN w Sanoku.

Szczegóły w regulaminie.

 

[ do góry ]

 

Młody przyrodnik

POWIATOWY  KONKURS PRZYRODNICZY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ MŁODY PRZYRODNIK” – VIII edycja                    

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,

 • Wspieranie uczniów w ich działaniach,

 • Promowanie uczniów zdolnych.

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Justyna Kielar – nauczyciel przyrody Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38

Termin

19 marca 2019 r. (wtorek) o godz.10.00

 

Szczegóły w regulaminie.

 

[ do góry ]

 

Język polski

 

Sprawozdanie z konkursu
wiedzy o teatrze i przeglądu teatralnego
„Kurtyna wyobraźni”

 

Bieszczadzkie święto teatru

– konkurs i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni”

    We wtorek 12 marca 2019 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku już po raz 11. odbył się konkurs i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni”. W tym roku wzięło w nim udział ponad stu uczestników z dziesięciu szkół i jednego domu kultury.

Tego dnia od samego rana do Leska z różnych zakątków powiatu leskiego i sanockiego zjeżdżały busy z uczestnikami imprezy. Bieszczadzkie święto teatru rozpoczęło się o godzinie 10.00. Pomysłodawca i główny organizator konkursu Pan Robert Miszczak wraz z prowadzącą przegląd Panią Joanną Pisulą przywitali dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz gościa honorowego – Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Pana Adama Snarskiego. Witając młodych artystów, Pan Burmistrz opowiadał o swoich związkach z teatrem i pasjach artystycznych, a także zachęcał wszystkich, by ich przygoda z teatrem trwała jak najdłużej.

     Na początek ponad 50 uczestników konkursu udało się do sali kameralnej na piętrze, by trudzić się nad rozwiązywaniem testów wiedzy o teatrze i znajomości dzieł scenicznych. Konkurs, jak co roku, odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej musieli wykazać się doskonałą znajomością dwóch pierwszych aktów „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W tej kategorii I miejsce zdobyła Julia Żaczek, II miejsce Karolina Ogiela – obie dziewczynki ze Średniej Wsi, zaś III miejsce Martyna Paluch z Beska. Uczniowie klas VII-VIII i gimnazjaliści zmagali się z pytaniami dotyczącymi „Zemsty” Aleksandra Fredry. W tej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Elżbieta Turska z Bukowska, II miejsce Emilia Krawczyk z Poraża, a III miejsce Michał Grześ z Bukowska. Najstarsi – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – odpowiadali na pytania dotyczące „Kordiana” także autorstwa Juliusza Słowackiego. Tu laureatami trzech pierwszych miejsc zostali: Adrian Kusy, Igor Kopaniszyn i Marcin Kocioła – wszyscy są uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.

Gdy w sali kameralnej odbywał się konkurs, na sali głównej występ Grupy teatralnej DeKonstrukcje rozpoczął przegląd zespołów teatralnych. Po nich na scenie swoje przedstawienia zaprezentowali uczniowie ze szkół podstawowych z Prusieka, Tarnawy Dolnej, Średniej Wsi, Tyrawy Wołoskiej, Mchawy i Beska.

Po zakończeniu występów pamiątkowe statuetki zespołom teatralnym oraz nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc wręczała Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Pani Marta Muszyńska oraz Naczelnik Wydziału w Starostwie Powiatowym w Sanoku Pani Zofia Kijowska.

Po raz pierwszy konkurs i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni” odbył się w 2009 r., czyli wtedy, gdy na świat przyszli najmłodsi uczestnicy tegorocznej imprezy. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na kolejne spotkanie teatralne w przyszłym roku.

 

O konkursie

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolnych,

 • możliwość zaprezentowania umiejętności zespołu teatralnego szerszemu gronu odbiorców,

 • kształtowanie kultury żywego słowa,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin: 12 marca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku

 

Szczegóły i karta zgłoszenia w regulaminie.
Prosimy również o wypełnienie
oświadczenia.

 Ponadpowiatowy konkurs ortograficzny
„Wirtualne potyczki ortograficzne”

 

Organizator:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Cele konkursu:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz związków frazeologicznych związanych z częściami ciała;

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów;

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin: do dnia 12 marca 2019 r.

 

Szczegóły i karta zgłoszenia w regulaminie.
Prosimy również o wypełnienie oświadczenia.

Dodano 8.01.2019

[ do góry ]

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com