Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce konferencje - konsultacje kursy i warsztaty konkursy kadra galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Prawa człowieka
Jan Paweł II Święty
Geografia
Język polski
Młody przyrodnik IV WYNIKI
III Konkurs matematyczny
Matematyka dla SP

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA


Międzypowiatowy konkurs wiedzy o prawach człowieka

Cele:

 • zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych prawami człowieka,

 • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka,

 • wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
   

Organizatorzy:

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie oraz nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii szkół ponadgimnazjalnych powiatów: brzozowskiego, leskiego, sanockiego.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów: brzozowskiego, leskiego, sanockiego.

Termin:

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 12.05.2015 r., przesyłając na adres Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku kartę zgłoszenia.

 • Etap szkolny konkursu odbędzie się 26.05.2015 r.

 • Etap międzypowiatowy odbędzie się 09.06.2015 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku o godz. 9.00.

Szczegóły w regulaminie konkursu. Protokół etapu szkolnego należy przesłać poprzez formularz.

Dodano 19.04.2015

[ do góry ]

 

Konkurs "JAN PAWEŁ II ŚWIĘTY”


Konkurs wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II

Cele:

 • Integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.

 • Rozpowszechnienie ideałów życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

 • Rozwijanie talentów literackich i plastycznych dzieci i młodzieży.

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy.

Organizatorzy

CDN w Sanoku pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Zagórzu, Rady Rodziców i Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła w Tarnawie Dolnej.

Uczestnicy: młodzież z gimnazjów powiatu sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego.

Termin:
Prace należy przesłać do 8.05.2015 r. do do CDN w Sanoku.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: praca plastyczna i literacka. W regulaminie znajdują się szczegóły, a tekst wiersza w załączniku.

Dodano 15.04.2015

[ do góry ]

 

Mistrz Geografii Fizycznej VI edycja

Zapraszamy do udziału w międzypowiatowym konkursie geograficznym -

Mistrz Geografii Fizycznej VI edycja

 

Organizator:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku reprezentowane przez doradcę metodycznego Anetę Pelc oraz I LO w Sanoku reprezentowane przez Bożenę Myćkę.

 

Cele konkursu:

·         popularyzacja geografii wśród uczniów szkół gimnazjalnych,

·         pobudzanie aktywności poznawczej uczniów,

·         rozwijanie zainteresowań i zdolności geograficznych uczniów, 

·         rozszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych,

·         rozwijanie samokształcenia się uczniów,

·         promowanie uczniów zdolnych,

 

Uczestnicy:

Uczniowie III klas szkół gimnazjalnych.

Termin zgłaszania uczestnictwa:

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do 30 marca 2015 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: aneta.pelc@gmail.com

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie.

 

[ do góry ]

 

Konkursy z języka polskiego


Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji konkursu ortograficzno-informatycznego "Wirtualne potyczki ortograficzne"

Cele:

 • utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz przysłów;

 • budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów;

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Zespół organizacyjny: Robert Miszczak we współpracy z nauczycielami polonistami z różnych szkół.

Miejsce: Zespół Szkół w Besku

Termin: 25 marca 2015 r., godz. 13.00

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia oceny prezentacji znajdą Państwo w załącznikach.Zapraszamy do wzięcia udziału w ponadpowiatowym konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny „Kurtyna wyobraźni”

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań teatrem,

 • pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolonych,

 • możliwość zaprezentowania umiejętności zespołu teatralnego szerszemu gronu odbiorców,

 • kształtowanie kultury żywego słowa,

 • rozwijanie kreatywności uczniów.

Organizatorzy

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
 • Zespół organizacyjny: Robert Miszczak we współpracy z nauczycielami polonistami.

MIEJSCE: Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko

TERMIN: 15 kwietnia 2015 r., godz. 10.00

Regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku.

 

 

[ do góry ]

 

MŁODY PRZYRODNIK – IV edycja

             Rozstrzygnięcie międzypowiatowego konkursu przyrodniczego

        „Młody przyrodnik”- IV edycja

 W dniu 10 marca 2015 roku w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku odbył się międzypowiatowy konkurs przyrodniczy pt. ”Młody przyrodnik”- IV edycja . Konkurs został przygotowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych interesujących się tematyką geografii, chemii i biologii.

Ogółem do konkursu przystąpiło 42 osoby, wśród  uczestników znaleźli się uczniowie z 14 szkół podstawowych z Sanoka i okolic: SP 1 Sanok, SP 2 Sanok, SP 3 Sanok, SP 4 Sanok, SP 6 Sanok, SP Tarnawa Dolna, SP Czaszyn, SP Prusiek, SP Rzepedź , SP Zarszyn, SP w Mokrem, SP Pakoszówka, SP Bóbrka i SP Nebieszczny.

Po oficjalnym rozpoczęciu konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu złożonego z 26 zadań, za które mogli osiągnąć 50 punktów.

Rywalizacja przebiegała w miłej  atmosferze i wykazała bardzo wysoki poziom wiedzy wśród uczniów.
Komisja złożona z p. Anety Pelc i nauczycieli  przedmiotu przyroda po podsumowaniu wyników ogłosiła listę laureatów:

 • I miejsce
  Tomasz Nowak ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach (44 pkt)

 • II miejsce
  Anna Masłowska ze Szkoły Podstawowej w Pakoszówce (43 pkt)
  Mateusz Miklicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku (43pkt)
  Amadeusz Lubieński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku (43 pkt)

 • III miejsce
  Zuzanna Diamandakis ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku (40 pkt)

 

W klasyfikacji zbiorowej:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku (120 pkt)

 • II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 1 w Sanoku (117 pkt)

 • III miejsce – Szkoła Podstawowa  w Czaszynie (113 pkt)
                    Szkoła Podstawowa w Rzepedzi (113 pkt)

 

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu i zachęcamy uczniów klas szóstych do wzięcia udziału w V edycji tego konkursu w następnym roku szkolnym.

                                                                                      Aneta Pelc

 


 

KONKURS PRZYRODNICZY  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MŁODY PRZYRODNIK – IV edycja

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą,

 • Wspieranie uczniów w ich działaniach,

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • Promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy:

 • Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Zespół nauczycieli przedmiotu przyrody szkół podstawowych

Miejsce:
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38

Termin: 10 marca 2015 r. (wtorek) o godz.10.00

regulamin...

 

[ do góry ]

 

 II Konkurs matematyczny


 

II KONKURSU MATEMATYCZNEGO

dla uczniów klas maturalnych technikum

Organizatorzy:

 • CDN Sanok

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

Organizacja konkursu:

 • Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą  elektroniczną zgłoszenia na adres organizatora konkursu: agata@plaziak.pl  w terminie do 31.01.2015 r.

 • Termin konkursu: 24.02.2015 r. godz. 11.00 w budynku Zespołu Szkół nr 2, ul. Stróżowska 15.

 • Uczniowie zgłaszają się do konkursu wraz z opiekunami.

 • Uczniowie powinni mieć przy sobie przybory do pisania.

szczegóły i regulamin...
 

Dodano 10.01.2015

[ do góry ]

 

Konkursy matematyczne dla szkół podstawowych


XI MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „SUPERMATEMATYK”

CELE:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku,

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

TERMIN: 07.03.2015 (sobota) godz. 9.00

regulamin...


 

KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI MATEMATYCZNO - PLASTYCZNEJ
„MATPLAST”
dla klas IV - VI szkół podstawowych

CELE:

 • Popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie,

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej związanej z matematyką,

 • Wspieranie zainteresowań uczniów,

 • Rozwijanie talentów artystycznych,

 • Kształtowanie poczucia estetyki

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sanoku

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 20.02.2015 r.  - sekretariat SP nr 2 w Sanoku, ul. Rymanowska 17

regulamin...

 

Dodano 10.01.2015

[ do góry ]

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com