Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce doradztwo metodyczne konferencje szkolenia konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Konkurs poetycki
Ślady Jana Pawła II
Święty JP II w oczach dziecka
Opowiedz mi o nim... JP III
Matematyka dla maturzysty
Supermatematyk
Pasjonaci przyrody
Kurtyna wyobraźni
Potyczki ortograficzne
Konkurs literacki

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Konkurs poetycki "Nie dajmy się"

KONKURS POETYCKI
NIE DAJMY SIĘ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KLAS 4-8

 

Cele konkursu:

 • stwarzanie okazji do dzielenia się emocjami związanymi z aktualną sytuacją pandemiczną na świecie,

 • rozwijanie zdolności literackich uczniów,

 • prezentacja umiejętności twórczych.

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanok,

 • Marta Brzeżawska – doradca metodyczny.

  Termin

Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 05.06.2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 09.06.2020 r.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.cdn.sanok.pl

Więcej informacji na temat konkursu
pod numerem tel. 506474549 lub mbrzezawska@o2.pl

 

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

[ do góry ]

 

Konkurs fotograficzny "Ślady Jana Pawła blisko mnie"

Konkurs Fotograficzny
Ślady Jana Pawła II blisko mnie”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

Cele konkursu:

 • Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swych umiejętności w zakresie fotografii.

 • Uchwycenie w kadrze najciekawszych miejsc związanych z Ojcem Świętym w najbliższej okolicy – teren powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.

 • Pielęgnowanie pamięci o papieżu Polaku.

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Konkurs Plastyczny
Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

  Cele konkursu:

 • Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości
  i osobowości papieża Jana Pawła II.

 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych z terenu powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

Konkurs Literacki„Opowiedz mi o Nim…opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa…o Janie Pawle II”

Konkurs Literacki
Opowiedz mi o Nim…opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa…
o Janie Pawle II
”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i dokonaniach Jana Pawła II.

 • Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży.

 • Rozwój i kształtowanie literackich kompetencji uczniów.

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

KONKURSU MATEMATYCZNY dla uczniów klas technikum

VIII EDYCJA
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas maturalnych technikum

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych,

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Organizacja konkursu:

 • Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia na adres organizatora konkursu:
  agata@plaziak.pl w terminie do 29.02.2020.

Termin konkursu:

 • 17.03.2020 godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Warunki uczestnictwa, regulamin i szczegóły w regulaminie.

 

[ do góry ]

 

SUPERMATEMATYK

XVII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„SUPERMATEMATYK”

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku

 • Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

Termin:

 • 25. 04. 2019 r. (sobota), godz.9:00

Miejsce:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku ul. Rymanowska 17, (tel. 46 327 56)

Warunki uczestnictwa, regulamin i szczegóły w regulaminie.

[ do góry ]

 

Konkurs przyrodniczy "Pasjonaci przyrody"

Powiatowy konkurs przyrodniczy
,,Pasjonaci Przyrody”
dla klas szóstych szkół podstawowych

 

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Justyna Kielar – nauczyciel przyrody i biologii Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

Miejsce

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38
  Termin
   

Termin

 • 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz.10.00
  zgłoszenia do 21 lutego 2020 r. na adres sp8.sanok@gmail.com

Warunki uczestnictwa, regulamin i szczegóły w regulaminie.

 

[ do góry ]
Wirtualne potyczki ortograficzne

Ponadpowiatowy konkurs ortograficzny

"Wirtualne potyczki ortograficzne"

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Zespół organizacyjny: doradca języka polskiego Anna Adamiak, poloniści Renata Małek i Robert Miszczak we współpracy z nauczycielami z różnych szkół

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego

Termin

 • Termin nadsyłania prac: do dnia 10.03.2020 r.

Warunki uczestnictwa i szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia.
Konieczne jest również dołączenie oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w konkursie.

 

[ do góry ]

 

Kurtyna wyobraźni

Konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny

"Kurtyna wyobraźni"

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Zespół organizacyjny: doradca języka polskiego Anna Adamiak wraz z nauczycielami polonistami: Robertem Miszczakiem, Renatą Małek oraz Joanną Pisulą.

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin

 • Zgłoszenia: do dnia 25.02.2020 r.

 • Termin: 10.03.2020 r. godz. 10.00

Warunki uczestnictwa i szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia.
Konieczne jest również dołączenie oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w konkursie.

 

[ do góry ]

 

Konkurs literacki "NA SANOCKIM ZAMKU"

KONKURS LITERACKI

„ NA SANOCKIM ZAMKU”

dla klas 4-6 szkół podstawowych

                 

Nie zwlekaj!

Masz okazję, aby sprawdzić swoje zdolności literackie! Czekamy właśnie na Ciebie! Podziel się twórczością i przyślij do nas swoje opowiadanie!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku zapraszają szkoły z terenu powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego do udziału w konkursie literackim pt.„Na sanockim zamku”.

W zmaganiach mogą wziąć udział młodzi autorzy opowiadań - uczniowie klas 4-6 ze szkół podstawowych. Czekamy na Wasze utwory, których tematyka będzie związana z historią sanockiej twierdzy do 20 grudnia 2019 r.

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Muzeum Historyczne w Sanoku

Termin

 • Termin: 20.12.2019r.

Szczegóły w regulaminie oraz w zasadach oceniania prac konkursowych.

 

 

[ do góry ]

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com