Dodaj do ulubionych Napisz do nas 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

strona główna o placówce doradztwo metodyczne konferencje szkolenia konkursy galeria kontakt
Konkursy
Wybierz konkurs:
Konkurs poetycki WYNIKI
Ślady Jana Pawła II
Święty JP II w oczach dziecka
Opowiedz mi o nim... JP III
Matematyka dla maturzysty
Supermatematyk
Pasjonaci przyrody
Kurtyna wyobraźni WYN IKI
Potyczki ortograficzne WYNIKI
Konkurs literacki

Do pobrania
Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu jego uczestnictwa w konkursie

>> pobierz druk <<
 

Konkurs poetycki "Nie dajmy się"

KONKURS POETYCKI
NIE DAJMY SIĘ
ROZSTRZYGNIĘTY

 

Do literackich zmagań w formie online zgłosiło się 25 uczestników ze szkół powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Zadanie polegało na napisaniu wiersza o tematyce związanej z obecną sytuacją pandemiczną na świecie. Utwory opisujące emocje, zmiany, jakie zaszły w życiu uczniów po wprowadzeniu nauczania zdalnego, wpływ na relacje z rówieśnikami, zaskoczyły różnorodnością form i dojrzałymi przemyśleniami.

Po wnikliwej analizie wszystkich nadesłanych wierszy jury w składzie:

 • Przewodnicząca: Zofia Kijowska- dyrektor CDN-u w Sanoku,

 • Edyta Ryfa -nauczyciel w SP w Falejówce,

 • Katarzyna Fil – nauczyciel w SP nr 4 w Sanoku,

 • Agnieszka Skarbek Hołuszek – nauczyciel w SP nr 4

wyłoniło zwycięzców:

I miejsce:( ex aequo)

Julia Włodarczyk -  SP w Wojtkowej
Weronika Dufrat 
-  SP w Porażu
Oliwia Bednarz 
   -  SP w Bukowsku

II miejsce:( ex aequo)

Jacek Suder  -  SP w Ropience
Krzysztof Adamski
- SP w Pobiednie
Wiktoria Chrebor 
- SP w Czarnej

III miejsce ( ex aequo)

Paweł Kłapacz -  SP w Wołkowyi
Zuzanna Adamowska
- SP w Niebieszczanach
Marcin Michalik
 - SP w Wisłoku Wielkim
Emilia Osękowska
– SP w Porażu

Uznając poziom konkursu za niezwykle wyrównany, jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

Alan Rębisz       -  SP w Ropience

Amelia Janiec    -  SP w Ropience

Aurelia Żytka    -  SP w Bukowsku

Emilia Krawczyk- SP w Porażu

Julia Duda – SP w Ropience

Lena Chudio- SP w Ropience

Liliana Wolańska – SP w Bukowsku

Martyna Zdziebko- SP w Ropience

Mateusz Czarnecki- SP w Bukowsku

Michał Rakoczy-  SP w Bukowsku

Gabriel Nowecki-  SP w Bukowsku

Nikola Wolańska- SP w Ropience

Fabian Pyszko -  SP w Bukowsku

Wiktoria Bodnar—SP w Pobiednie

Gracjan Tylec-  SP w Czarnej

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. Słowa wdzięczności i uznania kierujemy do nauczycieli młodych twórców, dziękując za wsparcie i cenne rady podczas tworzenia tekstów .

Szczególne podziękowania kierujemy do członków jury za wnikliwą ocenę prac konkursowych.

Uwaga!!!

Dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu
są do odebrania w siedzibie CDN ( Sanok, ul. Stróżowska 15)
od 16 czerwca 2020 r.

 

 


 

KONKURS POETYCKI
NIE DAJMY SIĘ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KLAS 4-8

 

Cele konkursu:

 • stwarzanie okazji do dzielenia się emocjami związanymi z aktualną sytuacją pandemiczną na świecie,

 • rozwijanie zdolności literackich uczniów,

 • prezentacja umiejętności twórczych.

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanok,

 • Marta Brzeżawska – doradca metodyczny.

  Termin

Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 05.06.2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 09.06.2020 r.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.cdn.sanok.pl

Więcej informacji na temat konkursu
pod numerem tel. 506474549 lub mbrzezawska@o2.pl

 

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

[ do góry ]

 

Konkurs fotograficzny "Ślady Jana Pawła blisko mnie"

Konkurs Fotograficzny
Ślady Jana Pawła II blisko mnie”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

Cele konkursu:

 • Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swych umiejętności w zakresie fotografii.

 • Uchwycenie w kadrze najciekawszych miejsc związanych z Ojcem Świętym w najbliższej okolicy – teren powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.

 • Pielęgnowanie pamięci o papieżu Polaku.

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Konkurs Plastyczny
Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

  Cele konkursu:

 • Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości
  i osobowości papieża Jana Pawła II.

 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów szkół specjalnych z terenu powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

Konkurs Literacki„Opowiedz mi o Nim…opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa…o Janie Pawle II”

Konkurs Literacki
Opowiedz mi o Nim…opowieści rodziców, dziadków, rodzeństwa…
o Janie Pawle II
”,
w ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,

 • Doradca metodyczny ks. Jacek Michno.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i dokonaniach Jana Pawła II.

 • Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży.

 • Rozwój i kształtowanie literackich kompetencji uczniów.

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 18.05.2020 r. osobiście w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres CDN.

 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 12.06.2020 r. w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.

Warunki uczestnictwa, karta zgłoszenia, oświadczenie i szczegóły w regulaminie.

 


Zapraszamy również do udziału w koncercie poświęconemu Janowi Pawłowi II.


 

[ do góry ]

 

KONKURSU MATEMATYCZNY dla uczniów klas technikum

VIII EDYCJA
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
dla uczniów klas maturalnych technikum

Organizatorzy:

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

Cele konkursu:

 • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania uzdolnień i umiejętności matematycznych,

 • Pobudzanie uczniów do twórczego, analitycznego myślenia,

 • Podnoszenie wyników pracy z uczniem zdolnym,

 • Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.

Organizacja konkursu:

 • Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia na adres organizatora konkursu:
  agata@plaziak.pl w terminie do 29.02.2020.

Termin konkursu:

 • 17.03.2020 godz. 9:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Warunki uczestnictwa, regulamin i szczegóły w regulaminie.

 

[ do góry ]

 

SUPERMATEMATYK

XVII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„SUPERMATEMATYK”

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

 • integracja dzieci z różnych środowisk,

 • promowanie uczniów zdolnych.

Organizatorzy:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sanoku

 • Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

Termin:

 • 25. 04. 2019 r. (sobota), godz.9:00

Miejsce:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku ul. Rymanowska 17, (tel. 46 327 56)

Warunki uczestnictwa, regulamin i szczegóły w regulaminie.

[ do góry ]

 

Konkurs przyrodniczy "Pasjonaci przyrody"

Powiatowy konkurs przyrodniczy
,,Pasjonaci Przyrody”
dla klas szóstych szkół podstawowych

 

Organizator

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Aneta Pelc – doradca metodyczny – przewodnicząca

 • Justyna Kielar – nauczyciel przyrody i biologii Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

Miejsce

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku ul. Sobieskiego 5, Tel. (13) 463 05 38
  Termin
   

Termin

 • 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz.10.00
  zgłoszenia do 21 lutego 2020 r. na adres sp8.sanok@gmail.com

Warunki uczestnictwa, regulamin i szczegóły w regulaminie.

 

[ do góry ]
Wirtualne potyczki ortograficzne

SPRAWOZDANIE

Ponadpowiatowy konkurs ortograficzny

"Wirtualne potyczki ortograficzne"

 

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się trzynasta już edycja konkursu ortograficz­no-informatycznego „Wirtualne potyczki ortograficzne” współorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa i zawieszenia zajęć w szkołach na terenie całego kraju, nie mógł odbyć się jak co roku finał konkursu w Szkole Podstawowej w Besku. Jednak komisja zde­cydowała się przeprowadzić przynajmniej pierwszą część konkursu, czyli przyznać uczestnikom miejsca za nadesłane prezentacje.

W tym roku uczestnicy w przygotowywanych przez siebie prezentacjach multime­dialnych, oprócz ćwiczeń rozwijających umiejętności ortograficzne, musieli umieścić zdania dotyczące frazeologii związanej z mitologią grecką.

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z 9 szkół z powiatu sanockiego i leskie­go, którzy przygotowali w sumie 22 prezentacje konkursowe. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych.

W grupie uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce zdobyła Karolina Ogiela ze Średniej Wsi, II miejsce Kamila Zubik, Justyna Porawska i Marcelina Iżowska z Beska, zaś miejsca III Gabriela Bajger z Długiego i Miłosz Brelik z Ro­pienki. Ponadto komisja przyznała wyróżnienie Julii Ciupce z Długiego.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej I miejsce zdobyły Martyna i Zuzanna Semenowicz z Beska, II miejsce Wiktoria Wójcik i Jagoda Mamak z Hoczwi, a III miejsca Karolina Grześ z Bukowska i Bartłomiej Pokorski z Jaćmierza. Wyróżnie­nie poznano Klaudii Jaślar z Beska.

W najstarszej kategorii klas ponadgimnazjalnych do konkursu zgłosił się tylko jeden uczestnik – Dawid Poławski z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, ale ponieważ przygotował świetną prezentację, komisja zadecydowała o przyznaniu także jemu I miejsca.

Wszyscy wymienieni powyżej laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast zdobywcy pierwszych miejsc zostali nagrodzeni dodatkowo pamiątkowymi pucharami.

GRATULUJEMY!

 


 

Ponadpowiatowy konkurs ortograficzny

"Wirtualne potyczki ortograficzne"

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Zespół organizacyjny: doradca języka polskiego Anna Adamiak, poloniści Renata Małek i Robert Miszczak we współpracy z nauczycielami z różnych szkół

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego

Termin

 • Termin nadsyłania prac: do dnia 10.03.2020 r.

Warunki uczestnictwa i szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia.
Konieczne jest również dołączenie
oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w konkursie.

 

[ do góry ]

 

Kurtyna wyobraźni

SPRAWOZDANIE

Konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny

"Kurtyna wyobraźni"

We wtorek 10 marca 2020 r. do Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku przyje­chali uczniowie szkół podstawowych z powiatu leskiego i sanockiego, by uczestniczyć w XII edycji konkursu i przeglądu teatralnego "Kurtyna wyobraźni".

W tym roku w naszym bieszczadzkim spotkaniu teatralnym wzięło udział 80 uczniów wraz z 12 nauczycielami ze szkół w Baligrodzie, Besku, Bukowsku, Dydni, Łukowem, Mchawie, Nowosielcach, Porażu, Średniej Wsi i Tyrawie Wołoskiej. Jak co roku miłych gości powitały: polonistka i wielka miłośniczka teatru pani Joanna Pisula prowadząca przegląd oraz doradca metodyczny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku pani Anna Adamiak. Na początku dokładnie połowa uczestników udała się na piętro do sali kameralnej, by rozwiązać test konkursowy, który w tym roku dotyczył II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Po powrocie uczestników konkursu na salę widowiskową, rozpoczęły się występy szkolnych grup teatralnych. Na początku widzowie obejrzeli utwór najbliższy tematyce tegorocznego konkursu, czyli fragmenty II części „Dziadów” przygotowane przez uczniów z Nowosielec, następnie uczniowie z Baligrodu przedstawili spektakl zatytułowany „Kopciuszek nie całkiem na serio”, uczniowie z Dydni fragmenty „Zemsty” Aleksandra Fredry, a uczniowie z Mchawy przedstawienie oparte na „Małym Księciu”. Pod koniec uczniowie z Beska zagrali na Bum Bum Rurkach znane melodie, zaś ostatnim punktem przeglądu był występ uczniów z Tyrawy Wołoskiej, którzy przedstawili zabawny spektakl pod tytułem „Między nami Jaskiniowcami”.

Na zakończenie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów, nagród książkowych oraz pamiątkowych statuetek.

W kategorii klas IV-VI miejsce I wywalczyła Aleksandra Marciniuk z Tyrawy Wołoskiej, II – Oskar Prorok z Beska, zaś miejsce III – Karolina Galant także z Beska.

W kategorii starszej, czyli uczniów klas VII-VIII, triumfowała Emilia Krawczyk z Poraża, która zdobyła także największą ilość punktów spośród wszystkich uczestników tegorocznego konkursu, na drugim miejscu znalazła się Julia Żaczek ze Średniej Wsi, a na miejscu III – Roksana Walus z Beska.

Nagrody laureatom wręczał osobiście Burmistrz Miasta i Gminy Lesko pan Adam Snarski oraz Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury pani Agnieszka Nanaszko. Na koniec pan Burmistrz pogratulował młodzieży wspaniałych występów oraz zamiłowania do teatru, który jest także jego wielką pasją,

GRATULUJEMY!

 


Konkurs wiedzy o teatrze i przegląd teatralny

"Kurtyna wyobraźni"

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Zespół organizacyjny: doradca języka polskiego Anna Adamiak wraz z nauczycielami polonistami: Robertem Miszczakiem, Renatą Małek oraz Joanną Pisulą.

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego.

Termin

 • Zgłoszenia: do dnia 25.02.2020 r.

 • Termin: 10.03.2020 r. godz. 10.00

Warunki uczestnictwa i szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia.
Konieczne jest również dołączenie
oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w konkursie.

 

[ do góry ]

 

Konkurs literacki "NA SANOCKIM ZAMKU"

KONKURS LITERACKI

„ NA SANOCKIM ZAMKU”

dla klas 4-6 szkół podstawowych

                 

Nie zwlekaj!

Masz okazję, aby sprawdzić swoje zdolności literackie! Czekamy właśnie na Ciebie! Podziel się twórczością i przyślij do nas swoje opowiadanie!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku zapraszają szkoły z terenu powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego do udziału w konkursie literackim pt.„Na sanockim zamku”.

W zmaganiach mogą wziąć udział młodzi autorzy opowiadań - uczniowie klas 4-6 ze szkół podstawowych. Czekamy na Wasze utwory, których tematyka będzie związana z historią sanockiej twierdzy do 20 grudnia 2019 r.

Organizator

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

 • Muzeum Historyczne w Sanoku

Termin

 • Termin: 20.12.2019r.

Szczegóły w regulaminie oraz w zasadach oceniania prac konkursowych.

 

 

[ do góry ]

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15, tel. (013) 46-44-838
e-mail: cdn.sanok@gmail.com